Dr. Asztalos Kata: Világszép gyermekdalok

A kötet 38 ország 100 dalát és énekesjátékát tartalmazza, gondos válogatásban. Szeretettel ajánljuk tanítóknak, óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek és szülőknek is, hiszen helyet kaptak benne ölbeli játékok, egyszerű énekes játékok és altatódalok is. A Világszép gyermekdalok énekeivel körbejárhatjuk a Földet Japántól egészen Brazíliáig.

Részletek a szerző előszavából:

„Ha szeretnél megérteni egy népet, figyeld meg a táncait és hallgasd meg a dalait” (Anges de Mille). Ha szeretnéd kitárni a kaput a nagyvilágra, figyeld meg, hogyan énekelnek, játszanak, táncolnak más gyermekek a Föld különböző pontjain. Mert sokat tanulhatunk egymástól. Éljünk bármely kontinensen, a gyermekdalokból, énekesjátékokból áradó derű, találékonyság jókedvet hozhat minden közösségbe. Ahogyan más népek meséi, úgy dalai is új tanulsággal, szépséggel, értékkel gazdagíthatják a mindennapokat. Hiszen egy-egy gyermekdal mese is egyben. Történet egy távoli ország távoli gyermekeiről, akikkel nem is különbözünk oly sok mindenben, mint azt elsőre gondolnánk.”

“A kötet dalaival nem csak időben és térben tehetünk meg nagy utat, de a zene világában is. Hiszen a gyermekdalok, népdalok változatosságukban tükrözik egy-egy nemzet jellegzetes hangzásvilágát, dallamfordulatait és ritmikáját, amely mind-mind hozzájárul zenei világképünk gazdagításához. Kodály Zoltán így fogalmaz erről: „Hogy idegen dalokat is énekeljünk? Feltétlenül, de nem úgy, mint eddig, többnyire: magyarrá álcázva, hanem világosan megmondjuk, honnét való. És amennyire lehet, eredeti nyelven. Különlegességeik folytonos szemmeltartása csak mélyebben megérteti a magunkét. Dallam és ritmusképleteik egész sora ismeretlen a magyarban, ezek nélkül csonka marad a gyermek zenei szemlélete.” (Kodály, 1974, 65. o.)”

“A kötet ötlete személyes indíttatású is. Olyan családban nőttem fel, amelyben a mindennapok meghatározó része a népdal és a népi hangszerjáték. Szüleimtől, nagyszüleimtől, dédszüleimtől tanultam azoknak az énekeknek a jelentős részét, amelyeket nap mint nap tanítok az óvodapedagógus- és tanítóképzésben. A magyar népzene szeretete így nem csupán pedagógusi elhivatottság, hanem életforma is a számomra. Azoknak a zenei képességvizsgálatoknak köszönhetően, amelyekben az elmúlt években kutatóként vettem részt, a világ számos pontján megfordulhattam, különböző konferenciákon. Bármerre is jártam, mindig népdal-és gyermekdal gyűjteményekkel tértem haza. Így azoknak az éneknek és játékoknak a száma, amelyekből a Világszép Gyermekdalok anyagát válogattam mára már több ezerre nőtt. A Szegedi Tudományegyetemen öt éve tartom angol nyelven a „Songs and singing games around the world” (Dalokkal és énekesjátékokkal a Föld körül) címet viselő kurzust, amelynek törzsanyagában a kötet külföldi dalainak nagy része is szerepel. Az elmúlt években megfigyelhettem, hogyan merülnek el a hallgatóim egy-egy játékban, melyek azok, amelyek leginkább hozzájárulnak a zenei élmény felszabadult megéléséhez, melyekben mutatkozik meg az a bizonyos flow, azaz áramlatélmény. A kurzus során megélt tapasztalatok hatására egyre több dalt fordítottam magyarra, hogy azokat gyermekekkel is játszhassuk, énekelhessük. A fordítás során a szöveghűséget és a zenei jellemzőket egyaránt fő szempontként kezeltem.”

A Világszép gyermekdalok kötete megrendelhető a kiadó honlapján: https://neteducatio.hu/uzlet/asztalos-kata-vilagszep-gyermekdalok/